คําขอสื่อโอกาสทางธุรกิจคําถามผลิตภัณฑ์หรือเพียงแค่ทักทาย

    泛亚电竞

    คุณทราบหรือไม่?

    ผู้ชม电子竞技จะเติบโตเป็น 495ล้านคนทั่วโลกภายในสิ้นปี กีฬาเอสปอร์ต ผู้ที่ชื่นชอบจะคิดเป็น 222.9ล้านคนจากจํานวนนี้เพิ่มขึ้น 25ล้านต่อปีและจะเพิ่มขึ้นด้วย 复合年增长率(2018-2023)11.3%เป็น 295.4ล้านในปี 2023